"เดอะแพ็คแมน" แมนนี่ ปาเกียว สุดยอดนักมว ...

                    แสงอาทิตย์ ลูกทรายกอ ...