จากที่ สุดาพร สีสอนดี "น้องแต้ว" คว้าเหร ...

"สุดาพร สีสอนดี" หรือแต้ว นักชกหนึ่งเดีย ...

นักชกหนึ่งเดียวของไทยที่ยังเหลืออยู่ เข้ ...