[ คู่ที่ 1 ]🔴สายเพชร ก้องธรณีมวยไทยแพ้น็ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴อุดรน้อย อัจฉริยะประดิษฐ์แพ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชรมาลัย เพชรเจริญวิทย์แพ้ ...