[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชรเดือด ส.เทียนชัยชนะคะแน ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴พลอยขาว จ.ภัทรียาชนะน็อกยกท ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴บีเอ็ม รถสวยจ่าเจตแพ้คะแนน🔵 ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴​กสิกร นายกเอท่าศาลาชนะคะแน ...