[ คู่ที่ 1 ]🔴กรุงไทย ทีเด็ด99ชนะคะแนน🔵หย ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชรวิชัย ว.จักรวุฒิชนะคะแน ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชร ส.สุชาดาแพ้คะแนน🔵เจริญ ...

หลังจากห่างหายไปนานร่วม 3 เดือน หลายๆศึก ...

"เสี่ยชาย โกสปอร์ต" เปิดตัว 4 โปรโมเตอร์ ...