[ คู่ที่ 1 ]🔴แหลมโพธิ์ ศิษย์คุณวสันต์แพ้ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴ปืนกล ป.ประจักษ์ชนะคะแนน🔵ชา ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴ก้องกุลา มวยหูเจี๊ยบรามอินท ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴แบงค์ทอง ศิษย์เจริญทรัพย์ชน ...