[ คู่ที่ 1 ]🔴สุดหล่อ อีอดตึกแดงชนะคะแนน🔵 ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴ยอดเพชร ส.สปาร์คยิมแพ้คะแนน ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴ยอดมนุษย์ นายกเอท่าศาลาแพ้น ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴​เพชรวิชัย ว.จักรวุฒิชนะน็อ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴​ ยอดนำชัย แฟร์เท็กซ์แพ้คะแ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴​ สายเพชร ก้องธรณีมวยไทยแพ้ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴นิเชาว์ เอราวัณแพ้คะแนน🔵ก้อ ...