จากเหตุการณ์ประท้วงวุ่น คู่ระหว่าง ชาละว ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴ฉัตรชัย ส.จ.โต้งปราจีนชนะน็ ...

โยธิน เอฟ.เอ.กรุ๊ป หาเข็มขัดมาสวมเอวตัวเ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴กานต์ชัย จิตรเมืองนนท์ชนะคะ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชรนิพล ศักดิ์ ช.ร.บ.ชนะคะ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴สองฝั่งโขง เอฟ.เอ.กรุ๊ปชนะค ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เหนือธรณี จิตรเมืองนนท์ชนะค ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴กานต์​ชัย​ จิตร​เมือง​นนท์แ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴ไผ่เงิน ส.สละชีพแพ้น๊อกยกที ...