ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ ย ...

                 แมนนี่ ปาเกียว วีรบุรุษ ...

                        วันฉลอง สจ.โต้งป ...

      หรั่งขาว ว.สังข์ประไพ​ หลังจากโชว์ ...