ศึก TBM | เวทีราชดำเนิน ประจำวัน พฤหัสบด ...

ศึก TBM | เวทีราชดำเนิน ประจำวัน พฤหัสบด ...

ศึก TBM | เวทีราชดำเนิน ประจำวัน พฤหัสบด ...

ศึก TBM | เวทีราชดำเนิน ประจำวัน พฤหัสบด ...

                        วันฉลอง สจ.โต้งป ...

      หรั่งขาว ว.สังข์ประไพ​ หลังจากโชว์ ...