[ คู่ที่ 1 ]🔴ลูกแมน ที.เค.ยุทธนาชนะคะแนน ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ชนะคะแนน🔵เ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴สมิหลาเล็ก ศูนย์กีฬาท่าเสาช ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴น้องโรส อ.อัจฉริยะแพ้คะแนน🔵 ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴สะเก็ดเพชร เกียรติกำธรชนะคะ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴ประกายเพชร แดนเซ็นจิวเวอรี่ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴ก้องจักรวาล ศิษย์นายกทวีปตะ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เสือมณี แก้วสัมฤทธิ์แพ้คะแน ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴ศรีเพชร เอกเมืองนนท์ชนะน็อก ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴ฉลามดำ ว.อุรชาชนะน็อกยกที่ ...