[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชรป่าสัก ส.โสพิศชนะน็อคยก ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชร สวนหลวงรถยกชนะคะแนน🔵แส ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴วันผู้ใหญ่ เกียรติวินัยแพ้ค ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴วุฒิกร ป.เพชรศิริชนะคะแนน🔵ไ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เมฆ พรัญชัยชนะคะแนน🔵ณรงค์เด ...