[ คู่ที่ 1 ]🔴อุ้ยเสี่ยวป้อ ร.ร.กีฬาลำปาง ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชรป่าสัก ส.โสพิศชนะคะแนน🔵 ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴มหาหิน นักบินอะไหล่ยนต์แพ้ค ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴ธนดล น้ำดื่มหมี 77แพ้น็อคยก ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เด่นพยัคฆ์ ศักดิ์สตูลชนะน็อ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชรป่าสัก ส.โสพิศชนะน็อคยก ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชร สวนหลวงรถยกชนะคะแนน🔵แส ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴วันผู้ใหญ่ เกียรติวินัยแพ้ค ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴วุฒิกร ป.เพชรศิริชนะคะแนน🔵ไ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เมฆ พรัญชัยชนะคะแนน🔵ณรงค์เด ...