[ คู่ที่ 1 ]🔴มงคลเพชร ส.มงคลการช่างชนะน็ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴ขุนเดช ส.วังเสือแพ้คะแนน🔵เอ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴วันพิชิต สมคิดการดียิ่งชนะค ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴สำออย เอกเมืองนนท์แพ้คะแนน🔵 ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴ยอดแดนไตร รองออดหนองไม้แดงช ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴ผักบุ้ง ต.คงอินทร์แพ้คะแนน🔵 ...