[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชรสีแดง ศิษย์เจริญทรัพย์ช ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชรน้องฟาร์ม ไฟต์เตอร์มวยไ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴ปราสาทชัย ศิษย์จอมยุทธแพ้น็ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴กิตติภพ วิสุทธิ์รังษีอะคาเด ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴โล่เงิน กรวยในเมืองยิมส์ชนะ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴หลักหิน ศิษย์จ่าอุ้มแพ้น็อค ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴ยอดกฤษฎา แบงค์ยูโรชนะคะแนน🔵 ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เจริญทรัพย์สิน พักยก168แพ้ค ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชรเอเชีย ชลบุรีอาร์ตมีเดี ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชรพยัคฆ์ ศิษย์จอมยุทธแพ้ค ...