[ คู่ที่ 1 ]🔴กริชมณี สวนจากคาเฟ่แพ้น็อคย ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴ปฏักหิน ปากบางค้าข้าวชนะคะแ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴ก้านทอง ท.เมืองหลังสวนชนะคะ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชรทองคำ เดชเพชรสีทองแพ้คะ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴จอมเดช จิตรเมืองนนท์แพ้คะแน ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴ซีต้า ช.โชคอำนวยชนะคะแนน🔵แด ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชรภูผา ภูเก็ตไฟท์คลับชนะค ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴ราชศักดิ์ เกียรติหมู่5แพ้น็ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชรลำพูน บำรุงศิษย์แพ้คะแน ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴แก่นพิทักษ์ นาย่าปาร์ควิวชน ...