[ คู่ที่ 1 ]🔴ชาญยุทธ ศักดิ์รุ่งเรืองแพ้น ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เสือใหญ่ ช.ห้าพยัคฆ์แพ้คะแน ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴คิวทอง นุ้ยสี่มุมเมืองชนะคะ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชรมณี ภ.หลักบุญชนะคะแนน🔵เ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴สิงห์วิเศษ ภูเก็ตสิงห์มวยไท ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴สมิงแดง ว.จักรวุฒิแพ้คะแนน🔵 ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴สายฟ้าน้อย เกียรติเกรียงไกร ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴กำปั้นทอง ช.ห้าพยัคฆ์ชนะน็อ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴โนลิสัน ภูเก็ตไฟท์คลับ คาร์ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชรอดิศักดิ์ ถ้ำเสือมวยไทย ...