[ คู่ที่ 1 ]🔴โนลิสัน ภูเก็ตไฟท์คลับ คาร์ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชรอดิศักดิ์ ถ้ำเสือมวยไทย ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴ก้องฟ้า เค.บี.แอลมวยไทยแพ้ค ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴สมิงแดง ก.รุ่งธนเกียรติแพ้ค ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชรลำพูน บำรุงศิษย์ชนะน็อค ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴อีสานเหนือ โชติบางแสนชนะคะแ ...