[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชรภูผา ภูเก็ตไฟท์คลับชนะค ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴ราชศักดิ์ เกียรติหมู่5แพ้น็ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชรลำพูน บำรุงศิษย์แพ้คะแน ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴แก่นพิทักษ์ นาย่าปาร์ควิวชน ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴สิงห์ จิตรเมืองนนท์แพ้คะแนน ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴ชาญยุทธ ศักดิ์รุ่งเรืองแพ้น ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เสือใหญ่ ช.ห้าพยัคฆ์แพ้คะแน ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴คิวทอง นุ้ยสี่มุมเมืองชนะคะ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชรมณี ภ.หลักบุญชนะคะแนน🔵เ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴สิงห์วิเศษ ภูเก็ตสิงห์มวยไท ...