[ คู่ที่ 1 ]🔴แรมโบ้จิ๋ว น.สงวนพงษ์ชนะคะแ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴มะเฟือง เกียรติทรงฤทธิ์ชนะน ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชรสีคิ้ว ก.กัมปนาทชนะคะแน ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴คมเฉือนคม ยอดสุรินทร์ชนะน็อ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴สายลับจิ๋ว จิตรเมืองนนท์ชนะ ...