[ คู่ที่ 1 ]🔴ฉมวกเพชร ก.บางบัวทองแพ้น็อค ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชรพยัคฆ์ ลั่นศรีขรภูมิแพ้ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชรสีแดง ศิษย์เจริญทรัพย์ช ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴ตาต้า ยวนบ้านแท่นชนะน็อคยกท ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴ฤทธิพันธ์ พันดักษ์รัตนบุรีช ...

เรียกได้ว่ามีความสามารถรอบด้านจริงๆ สำหร ...