[ คู่ที่ 1 ]🔴โฟร์วิน ศิษย์เจริญทรัพย์ชนะ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชรป่าสัก ส.โสพิศชนะคะแนน🔵 ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴วันมีโชค เพชรสุภานันท์แพ้น็ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴นิวเคลียร์ เกียรติทรงฤทธิ์แ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴ปฏักหิน ปากบางค้าข้าวชนะคะแ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เจริญทรัพย์สิน พักยก168แพ้ค ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชรอลังการณ์ คุ้งโรงน้ำแข็ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เด่นผาด่าง แดงรถดีชนะน็อคยก ...